Rekvizitai

Pirkimo taisyklės
 • 1. Bendrosios nuostatos.

  1.1. Šios Prekių pirkimo - pardavimo taisyklės (toliau - Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, nustatantis Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje.

  1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, keisti ar papildyti taisykles, atsižvelgdamas į įstatymų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas informuojamas elektroninės parduotuvės svetainėje. Pirkdamas elektroninėje parduotuvėje Pirkėjui taikomos užsakymo pateikimo metu galiojusios Taisyklės.

  1.3. Jūs turite teisę pirkti elektroninėje parduotuvėje:

  1.3.1. veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo sprendimu;

  1.3.2. nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų tik gavę tėvų ar globėjų sutikimą, nebent jie yra savarankiškai dirbantys asmenys;

  1.3.3. juridiniai asmenys;

  1.3.4. visų minėtų asmenų įgaliotieji atstovai.

  1.4. Patvirtindamas taisykles pardavėjas taip pat garantuoja, kad pagal 1.3. punkte, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje.

  1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas elektroninėje parduotuvėje suformavo pirkinių krepšelį, nurodė pristatymo adresą, pasirinko mokėjimo būdą ir perskaitė Pardavėjo taisykles, spauskite mygtuką „Patvirtinti užsakymą“. (žr. 5 punktą „Prekių užsakymas, kainos, mokėjimo tvarka, terminai“).

  2. Asmens duomenų apsauga.

  2.1. Norėdami užsisakyti prekių elektroninėje parduotuvėje, pirkėjas gali:

  2.1.1. užsiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje-įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;

  2.1.2. nesiregistruodamas šioje elektroninėje parduotuvėje.

  2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. Taisyklėse numatytu būdu atitinkamuose Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose turi būti nurodyti Pirkėjo asmens duomenys, būtini tinkamam prekių užsakymo įvykdymui: pavadinimas , pavardė, pristatymo adresas, telefono numeris ir el. pašto adresas. el. pašto adresas.

  2.3. Patvirtindamas šias taisykles, Pirkėjas sutinka, kad 2.2. Pirkėjo asmens duomenys, pateikti poi nt 1 būtų tvarkomas prekių ir paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

  2.4. Pirkėjas, sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi parduodant prekes ir paslaugas Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje, taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytas el. el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, reikalingi prekėms užsisakyti.

  2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje parduotuvėje ir užsisakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.

  3. Pirkėjo teisės ir pareigos.

  3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje šių Taisyklių nustatyta tvarka ir kitose šios elektroninės parduotuvės informacijos skiltyse.

  3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties su elektronine parduotuve, ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) darbo dienų apie tai raštu pranešęs Pardavėjui (elektroniniu paštu, nurodydamas norimą grąžinti prekę ir jos užsakymo numerį). nuo pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutartis negali būti nutraukta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (pavyzdžiui, kai sudaryta higienos prekių - patalynės pardavimo sutartis; maisto prekės “, 18 punktas.).

  3.3. 3.2. Taisyklės Pirkėjas gali pasinaudoti 1 dalyje numatyta teise tik tuo atveju, jei prekės nebuvo pažeistos, jų išvaizda iš esmės nepasikeitė ir nebuvo panaudota.

  3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir sumokėti už jas sutartą kainą.

  3.5. Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.

  3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti savo prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsdamas apie tai informuoti Pardavėją skiltyje „Kontaktai“ nurodytomis ryšio priemonėmis.

  3.7. Naudodamasis elektronine parduotuve Pirkėjas sutinka su šiomis Pirkimo-pardavimo taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.


  4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai.

  4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.

  4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo elektroninės parduotuvės stabilumui ir saugumui arba pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be įspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis elektronine parduotuve arba, išimtiniais atvejais, atšaukti Pirkėjo registracija.

  4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo elektroninės parduotuvės registracijos formoje nurodytą Pirkėjo asmeninės informacijos privatumo teisę.

  4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

  5. Prekių užsakymas, kainos, mokėjimo tvarka, sąlygos.

  5.1. Elektroninėje parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę.

  5.2. Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas tai patvirtina - išsiunčia patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.

  5.3. Prekių kainos elektroninėje parduotuvėje ir suformuotas užsakymas nurodomos eurais, įskaitant PVM.

  5.4. Pirkėjas moka už prekes vienu iš šių būdų:

  5.4.1. atsiskaitymas naudojant elektroninę bankininkystę - tai išankstinis apmokėjimas naudojant Pirkėjo naudojamą elektroninės bankininkystės sistemą. Norėdami naudoti šią mokėjimo formą, pirkėjas turi būti pasirašęs elektroninės bankininkystės sutartį su vienu iš aptarnaujamų bankų. Pirkėjas pinigus perveda į e-parduotuvės atsiskaitomąją sąskaitą. Atsakomybė už duomenų saugumą šiuo atveju tenka atitinkamam bankui, nes visos piniginės operacijos vyksta banko elektroninės bankininkystės sistemoje.

  5.4.2. Mokėjimas banko pavedimu yra išankstinis mokėjimas, kai Pirkėjas, atsispausdinęs užsakymą ir nuvykęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus į elektroninės parduotuvės banko sąskaitą.

  5.5. Pirkėjas įsipareigoja nedelsiant sumokėti už prekes. Tik gavus apmokėjimą už prekes, pradedamas formuoti prekių siuntinys ir pradedamas skaičiuoti prekių pristatymo terminas.

  6. Prekių pristatymas.

  6.1. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs pristatymo paslaugą, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.

  6.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas negali pats priimti prekių ir prekės pristatomos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

  6.3. Prekes pristato Pardavėjas arba Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris).

  6.4. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui laikydamasis prekių aprašymuose nurodytų terminų. Šios sąlygos yra preliminarios ir netaikomos tais atvejais, kai Pardavėjas neturi reikiamų prekių sandėlyje ir Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pristatymas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir susitarti dėl pristatymo sąlygų.

  6.5. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pristatymo sąlygų pažeidimą, jei prekės Pirkėjui nėra pristatytos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl aplinkybių, kurios nepriklauso nuo Pardavėjas.

  6.6. Pirkėjas visais atvejais privalo nedelsdamas informuoti Pardavėją, jei siunta pateikiama sutraiškytoje ar kitaip pažeistoje pakuotėje, jei siuntoje yra neprašytų prekių arba netinkamas kiekis, nepilnos prekės.

  6.7. Visais atvejais, jei pirkėjas pristatymo metu pastebi kokius nors pakuotės pažeidimus, jis turi nurodyti savo pastabas kurjerio pateiktame pristatymo dokumente arba surašyti atskirą šių pažeidimų protokolą. Pirkėjas tai turi padaryti dalyvaujant kurjeriui. To nepadarius, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių sugadinimo, susijusio su pakuotės pažeidimu, kurio Pirkėjas nenurodė kurjerio pristatymo dokumente.
  7. Prekės kokybė, garantijos.

  < p> 7.1. Išsami informacija apie kiekvieną elektroninėje parduotuvėje parduodamą prekę nurodyta prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

  7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formos ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo monitoriaus savybių.

  7.3. Pardavėjas tam tikros rūšies prekėms suteikia kokybės garantiją tam tikrą laikotarpį, kurio konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodytos tokių prekių aprašymuose.

  7.4. Jei pardavėjas nesuteikia kokybės garantijos tam tikroms prekių rūšims, galioja atitinkamuose teisės aktuose numatyta garantija.
  8. Prekių grąžinimas ir keitimas.

  8.1. Parduotų prekių trūkumai pašalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. Birželio 29 d. Įsakymu Nr. 217 „Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“, patvirtintų Prekių grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutartis negali būti nutraukta pagal Lietuvos Respublikos įstatymus (kai sutartis yra parduodama) higienos prekių - patalynės;: //www.vārtotojucentras.lt/istatymas.php? id = 1038, "Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai" 18. punktas.). Visais atvejais pinigai už grąžinamas prekes pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

  8.2. Norėdami grąžinti prekę (-es) pagal 8.1 straipsnį. Pirkėjas tai gali padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skiltyje nurodytomis ryšio priemonėmis, nurodydamas grąžinamos prekės pavadinimą, užsakymo numerį ir priežastis grąžinimui.

  8.3. Kai pirkėjas grąžina prekes, turi būti įvykdytos šios sąlygos:

  8.3.1. grąžinamos prekės turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;

  8.3.2. prekės turi būti nepažeistos Pirkėjo;

  8.3.3. prekė turi būti nenaudota, neprarandanti savo komercinės išvaizdos (nepažeistos etiketės, nuplėšta apsauginė plėvelė ir pan.) (šis punktas netaikomas, jei grąžinama nekokybiška prekė);

  8.3.4. grąžinama prekė turi būti tos pačios konfigūracijos, kokios Pirkėjas ją gavo;

  8.3.5. grąžinant prekę, būtina pateikti jos pirkimo dokumentą.

  8.4. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžintų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. grąžinimo procedūros, nustatytos straipsnyje

  8.5. Grąžinęs netinkamą prekę ir (arba) nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir pakeisti jas panašiomis tinkamomis prekėmis.

  8.6. Tuo atveju, jei Pardavėjas neturi prekių, tinkamų pakeisti, sumokėta suma grąžinama Pirkėjui, neįskaitant pristatymo kainos.
  9. Pirkėjo ir pardavėjo atsakomybė.

  9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateiktų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas registracijos formoje nepateikia tikslių asmens duomenų, Pardavėjas neatsako už pasekmes ir įgyja teisę reikalauti atlyginti Pirkėjo patirtus tiesioginius nuostolius.

  9.2. Pirkėjas yra atsakingas už veiksmus, atliktus naudojantis šia elektronine parduotuve.

  9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas yra atsakingas už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečioji šalis, prisijungusi prie elektroninės parduotuvės naudodamasi Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

  9.4 . Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai atsiranda dėl to, kad Pirkėjas, nepaisydamas Pardavėjo rekomendacijų ir Pirkėjo įsipareigojimų, neskaitė šių Taisyklių, nors jam buvo suteikta tokia galimybė.

  9.5. Jei Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje yra nuorodų į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. p>

  9.6. Žalos atveju kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginę žalą.
  10. Rinkodara ir informacija.
  10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti įvairias akcijas elektroninėje parduotuvėje.
  10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas anuliuoti. Bet koks akcijų sąlygų pakeitimas ar atšaukimas galioja tik iš anksto, t. Y. Nuo jų įvykdymo momento.
  10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis ryšio priemonėmis.
  10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės el. Pašto adresų skiltyje „Kontaktai“ nurodytu telefono ir el. Pašto adresu.
  10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna išsiųstos informacijos ar patvirtinimo pranešimų dėl interneto ryšio, el. Pašto paslaugų teikėjo tinklo gedimų.

  11. Baigiamosios nuostatos.
  11.1. Šios prekių pirkimo - pardavimo taisyklės buvo sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir teisės aktais.
  11.2. Visi nesutarimai, kylantys įgyvendinant šias Taisykles, sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.