Pasaulio valdovai


Atspausdinta ir publikuota Lietuvoje, 2021 metais.

"Pasaulio valdovai: Lietuva" serija sudaryta iš visų Lietuvą valdžiusių asmenų, apima LDK, ATR, Carinės Rusijos, Kaizerinės Vokietijos, Nepriklausomos Lietuvos, SSRS, Nacistinės Vokietijos valdymo laikotarpius. Sudaryta chronologine tvarka, todėl yra po kleis valdovus, kurie Lietuvą valdė kelis kartus: Jogaila, Augustas II, Stanislovas Leščinskis, Antanas Smetona, Josifas Stalinas, Valdas Adamkus. Leidžiant po antrą to pačio valdovo atviruką stangtąsi juos padaryti maksimaliai skirtingais. Taip pat yra keli laikotarpiai, kai faktiniai Lietuvos valdovai ar subvaldovai buvo keli asmenys (pvz. Stalinas valdė SSRS, o tuo pačiu metu A.Sniečkus valdė LSSR, taip pat kaip kovojančios Lietuvos Prezidentas veikė Jonas Žemaitis-Vytautas bei Adolfas Ramanauskas-Vanagas). Tokiems atvirlaiškiams priskirti numeriai su reaidėmis A, B, C ar D. Keturios valdovų žmonos (Morta, Birutė, Bona Sforca, Barbora Radvilaitė) išleistos atskirais numeriais, be raidžių (Pvz. Mindaugas nr. 1; Morta Nr. 2). Atvirlaiškių tekstas anglų kalba.

Tai yra autorinis Duke Cards leidinys.